Til neste år er det Kirkevalg igjen – også denne gang blir valget holdt samtidig som kommune -og fylkestingsvalg. Kirkemedlemmene vil på valgdagen kunne stemme til kirkevalget i lokaler som ligger nær de offentlige valgene. Nå begynner menighetene å forberede valget, og først i løypa er oppgaven med å finne gode kandidater til valg til Oslo Bispedømmeråd. Bispedømmerådet representerer også Oslo bispedømme på det årlige Kirkemøtet, «Kirkens storting».
Les mer
Her finner du oversikt over gudstjenester i Sofienberg og Paulus menigheter i advents- og juletiden.
Les mer
Her finner du oversikt over konserter og annet i Sofienberg menighet i advent-, jule- og nyttårstiden 2014.
Les mer
Sofienbergkoret har fått en meget dyktig dirigent! Yuval Weinberg skal vikariere for vår faste dirigent Brit Karin Wetteland i den tiden hun har permisjon. Yuval kommer fra Israel, har studert kordireksjon i Tyskland, og har stor dirigenterfaring. Han har nå startet på sitt masterstudium ved Norges Musikkhøgskole med Grete Pedersen som veileder.
Tagget med
Les mer
6. januar starter vi opp igjen etter jul. Vil du synge i kor er det nå du skal begynne. Ta kontakt!
Tagget med
Les mer
Per Østvold, leder i bydelsutvalget i bydel Grünerløkka, holdt prekenen under gudstjenesten i Sofienberg kirke på Diakoniens dag 23. november. "Den norske kirke må være et fyrtårn i asyl- og flyktningepolitikken, slik som den også skal være det i møtet med fattige tiggere. Det er et verdispørsmål. Men det dreier seg også om noe langt mer: Om vårt samfunns etiske og moralske troverdighet." sa han blant annet. Her kan du lese hele prekenen.
Tagget med
Les mer
Velkommen til Pusterom i Sofienberg kirke!
Tagget med
Les mer
Oslo Bispedømmeråd vedtok i sitt møte torsdag 19. juni endringer i menighetsstrukturen i prostiene Nordre Aker og Vestre Aker. Sofienberg og Paulus menigheter blir slått sammen fra 1. januar 2015.
Les mer
Aksel og Tara har prøvd det og angrer ikke!
Tagget med
Les mer
Reaksjon på Kirkemøtets vedtak om likekjønnede ekteskap
Behandlingen av spørsmålet om kirkelig vigsel av likekjønnede par på Kirkemøtet før påske, har vist at det er en stor og voksende andel i kirken som ønsker at dette skal bli mulig.
Vi beklager vedtakene som ble gjort i denne saken. Vi mener at kirkelig vigsel av likekjønnede par i henhold til dagens ekteskapslov er teologisk legitimt, og en viktig pastoral og kirkelig oppgave.
Siden Kirkemøtets behandling av saken har gjort dagens situasjon mer uklar for mange i og utenfor kirken, vil vi gjerne understreke følgende:

Alle som har inngått borgerlig ekteskap er hjertelig velkommen til å feire dette med en seremoni i Sofienberg kirke til å motta forbønn og velsignelse over det inngåtte ekteskapet.

Prestene i Sofienberg
Hanne Slåtten og Jan Helge Josefsen


Lørdag 14. juni ble trosopplæringstiltaket "Fortellinger under et tre" gjennomført for 3. gang.
Les mer
Se Vårt Land TV sin video om byggingen av orgelet og hør to lydopptak av kantor Halgeir Schiager som spiller på det nye orgelet i Sofienberg kirke.
Les mer
I 2011 ble det skrevet kontrakt med det tyske orgelbyggerfirmaet Eule fra Bautzen om å bygge nytt orgelet i Sofienberg kirke. Nå er det ferdig og vi gleder oss til innvielsen som markeres med en orgelfestival 2.-29. mars.
Tagget med
Les mer
Ukentlige aktiviteter for barn som følger skoleåret.
Tagget med
Les mer
Her finner du resultatet av valget.
Tagget med
Les mer
Her finner du de siste årenes årsmeldinger for menigheten.
Les mer
 
Des24
Onsdag 24. Desember,
14:00 Julaftengudstjeneste
Sofienberg kirke kl. 14.00: Prest Caroline Hauglid Formo og kantor Halgeir Schiager. Trompet: Erlend Ruud. Ofring til Kirkens Nødhjelp.
16:00 Julaftengudstjeneste
Sofienberg kirke kl. 16.00: Sokneprest Jan Helge Josefsen og kantorene Halgeir Schiager og Per Kristian Amundrød. Gruppe fra Paulikor. Trompet: Erlend Ruud. Ofring til Kirkens Nødhjelp.
 
Des25
Torsdag 25. Desember,
11:00 Juledagsgudstjeneste
Sofienberg kirke kl. 11.00: Hanne Slåtten og kantor Per Kristian Amundrød. Trompet: Erlend Ruud
 
Des26
Fredag 26. Desember,
11:00 2. juledagsgudstjeneste
Gudstjeneste på Engelsborg kl. 11.00: Prest Anne Jørstad og sokneprest Jan Helge Josefsen. Kantor Halgeir Schiager.
Des28
Søndag 28. Desember,
11:00 INGEN GUDSTJENESTE