Felles møtested for menighetene Ila og Sagene, Paulus og Sofienberg, Torshov og Lilleborg.
Les mer
Fra 1. januar 2015 er Paulus menighet og Sofienberg menighet slått sammen til en menighet: Paulus og Sofienberg.
Tagget med
Les mer
Hver torsdag kl. 12.00 er det lunsjkonserter i Sofienberg kirke. Konsertene varer en halv time. Hvem som spiller hver gang kan du lese her i programmet.
Les mer
Slippe å lage middag etter endt skole- eller arbeidsdag? Lyst å spise middag sammen med flere? Du er hjertelig velkommen! Paulus og Sofienberg menighet inviterer en onsdag i måneden studenter, og andre unge voksne, til onsdagsmiddag i Sofienberg menighetshus.
Tagget med
Les mer
Pusterom er godt i gang med sine ukentlige samlinger i Sofienberg kirke kl. 18:45. Husk varme sokker, en genser og varme, ledige klær. Vi har ikke fått skrudd opp varmen i kirken!
Tagget med
Les mer
Dagene 12.-14. januar kunne man se store biler med NRK-logo utenfor Sofienberg kirke. Hva var det NRK holdt på meg?
Tagget med
Les mer
6. januar startet vi opp igjen etter jul. Vil du synge i kor er det nå du skal begynne. Ta kontakt! Vi trenger nå spesielt et par nye sopraner!
Tagget med
Les mer
Sofienbergkoret har fått en meget dyktig dirigent! Yuval Weinberg skal vikariere for vår faste dirigent Brit Karin Wetteland i den tiden hun har permisjon. Yuval kommer fra Israel, har studert kordireksjon i Tyskland, og har stor dirigenterfaring. Han har nå startet på sitt masterstudium ved Norges Musikkhøgskole med Grete Pedersen som veileder.
Tagget med
Les mer
Per Østvold, leder i bydelsutvalget i bydel Grünerløkka, holdt prekenen under gudstjenesten i Sofienberg kirke på Diakoniens dag 23. november. "Den norske kirke må være et fyrtårn i asyl- og flyktningepolitikken, slik som den også skal være det i møtet med fattige tiggere. Det er et verdispørsmål. Men det dreier seg også om noe langt mer: Om vårt samfunns etiske og moralske troverdighet." sa han blant annet. Her kan du lese hele prekenen.
Tagget med
Les mer
Oslo Bispedømmeråd vedtok i sitt møte torsdag 19. juni endringer i menighetsstrukturen i prostiene Nordre Aker og Vestre Aker. Sofienberg og Paulus menigheter blir slått sammen fra 1. januar 2015.
Les mer
Aksel og Tara har prøvd det og angrer ikke!
Tagget med
Les mer
Reaksjon på Kirkemøtets vedtak om likekjønnede ekteskap
Behandlingen av spørsmålet om kirkelig vigsel av likekjønnede par på Kirkemøtet før påske, har vist at det er en stor og voksende andel i kirken som ønsker at dette skal bli mulig.
Vi beklager vedtakene som ble gjort i denne saken. Vi mener at kirkelig vigsel av likekjønnede par i henhold til dagens ekteskapslov er teologisk legitimt, og en viktig pastoral og kirkelig oppgave.
Siden Kirkemøtets behandling av saken har gjort dagens situasjon mer uklar for mange i og utenfor kirken, vil vi gjerne understreke følgende:

Alle som har inngått borgerlig ekteskap er hjertelig velkommen til å feire dette med en seremoni i Sofienberg kirke til å motta forbønn og velsignelse over det inngåtte ekteskapet.

Prestene i Sofienberg
Hanne Slåtten og Jan Helge Josefsen


Lørdag 14. juni ble trosopplæringstiltaket "Fortellinger under et tre" gjennomført for 3. gang.
Les mer
Se Vårt Land TV sin video om byggingen av orgelet og hør to lydopptak av kantor Halgeir Schiager som spiller på det nye orgelet i Sofienberg kirke.
Les mer
I 2011 ble det skrevet kontrakt med det tyske orgelbyggerfirmaet Eule fra Bautzen om å bygge nytt orgelet i Sofienberg kirke. Nå er det ferdig og vi gleder oss til innvielsen som markeres med en orgelfestival 2.-29. mars.
Tagget med
Les mer
Ukentlige aktiviteter for barn som følger skoleåret.
Tagget med
Les mer
Her finner du resultatet av valget.
Tagget med
Les mer
Her finner du de siste årenes årsmeldinger for menigheten.
Les mer
 
Mar29
Søndag 29. Mars,
11:00 Palmesøndagsgudstjeneste
Sofienberg kirke kl. 11.00: Kapellan Hanne Slåtten og kantor Halgeir Schiager. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Mar30
Mandag 30. Mars,
12:00 Ord og toner i "den stille uke"
Hanne Slåtten, lesning. Halgeir Schiager, orgel
 
Mar31
Tirsdag 31. Mars,
12:00 Ord og toner i "den stille uke"
Hanne Slåtten, lesning. Halgeir Schiager, orgel.
 
Apr1
Onsdag 1. April,
12:00 Ord og toner i "den stille uke"
Hanne Slåtten, lesning. Per Kristian Amundrød, orgel.
 
Apr2
Torsdag 2. April,
19:00 Skjærtorsdagsgudstjeneste
Sofienberg kirke kl. 11.00: Caroline Hauglid Formoe og sokneprest Arne Jor. Kantor Halgeir Schiager. Ofring til menighetsarbeidet. Nattverd.
Apr3
Fredag 3. April,
11:00 Pasjonsgudstjeneste
Sofienberg kirke kl. 11.00: Sokneprest Arne Jor og Caroline Hauglid-Formo. Kantor Per Kristian Amundrød. Korgruppe.
19:00 Korsets vei
Hanna Børseth Rønningen leser Paul Claudels "Korsets vei". Halgeir Schiager spiller Marcel Duprés orgelverk "Le chemin de la Croix". Bill. kr. 100.